Evrak Kayıt Birimi
08 Şubat 2021

  1. Kuruma faks, EBYS, mail vb. yollarla gelen evrakları almak, telefonları karşılamak.

  2. EBYS ‘ni aktif olarak kullanarak, birime gelen-giden evrakları takip edip, Standart Dosya Planına uygun olarak arşivlemek.

  3. İzin/rapor durumlarında işlerin aksamaması adına yapmış olduğu iş ve işlemlerini çalışan hakları ve güvenliği birim görevlisi devam ettirir.

  4. İl Ambulans KKM Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.