KKM Komuta Kontrol Merkezi
08 Şubat 2021

Komuta Kontrol Merkezi


KKM Hekim Sorumlusu

 1. Komuta Kontrol Merkezi’ nde görev yapan tüm hekimlerin sorumluluğunu yapmak. KKM nöbet listesini hazırlayarak ASOS’a giriş yapmak.

 2. Ay içerisinde gerçekleşen nöbet değişimleri, nöbet iptalleri, izin-rapor girişleri ve fazla mesai girişlerini ASOS üzerinden yapmak.

 3. Başhekim ve ilgili Başhekim Yardımcısının olmadığı durumlarda nöbeti süresince komuta kontrol merkezi ve istasyonlardaki işleyişin kurallara uygun ve aksatılmadan yürütülmesinden sorumludur. Başhekim ve ilgili başhekim yardımcısının yetkilerine sahiptir.

 4. SAKOM’ a bildirim yapılması gereken olayların takibi ve doğru bilgilerin zamanında bildiriminin yapılmasını sağlamak.

 5. Komuta Kontrol Merkez ve istasyonlarda görev yapan nöbetçi personelin karşılaştıkları idari, teknik ve adli sorunlarına çözüm bulur, gerektiğinde üst amirlerini sırasıyla bilgilendirir.

 6. Hastaneler arası koordinasyon ve acil hasta sevk sistemini denetler, gerektiğinde müdahale eder, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) da alınan kararların uygulanmasını sağlar.

 7. Başhekim ve ilgili başhekim yardımcısı tarafından görevlendirildiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlar.

 8. EBYS’den gönderilen görevlendirme, duyurular, tebliğ-tebellüğ belgelerini çıkararak gerekli işlemlerini tamamlamak.

 9. Aselsan sistemi ve ASOS programındaki sorunlara çözüm bulmak.

 10. Başhekimliğe gelen tüm tutanakların gerekli inceleme, araştırma işlemlerini yaparak sonuçlandırıp arşivlemek.

 11. KKM Günlük Kontrol Formlarının doldurulmasını sağlayarak Başhekim ve Başhekim Yardımcısına göndermek.

 12. Eksik form veya plaka girişlerini tespit ederek ekipleri uyararak girişleri tamamlatmak.

 13. Telsiz çevrimi ile ASOS nöbet listesi arasında oluşan farkları Başhekimlik personel birimine bildirilmek.

 14. KKM ye yeni başlayan personelin ayrılış- başlayışlarını takip etmek.

 15. İzin/rapor durumlarında işlerin aksamaması adına birim personellerinin yapmış olduğu diğer görevleri de devam ettirmek.

 16. Sorumlular toplantısına katılmak ve alınan kararları Komuta personeline duyurmak. Aylık KKM toplantıları gerçekleştirmek ve sorunlara çözüm bulmak.

 17. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

 

KKM ATT Sorumlusu

 1. Komuta Kontrol Merkezi’ nde görev yapan tüm yardımcı sağlık personellerinin sorumluluğunu yapmak. KKM nöbet listesini yapılarak ASOS’a giriş yapmak.

 2. Ay içerisinde gerçekleşen nöbet değişimleri, nöbet iptalleri, izin-rapor girişleri ve fazla mesai girişlerini ASOS üzerinden yapmak.

 3. Aylık puantaj formu ve icmal listesini doldurarak mali işler birimine göndermek.

 4. Mesai usulü çalışan personellerin giriş- çıkış saatlerini kontrol etmek.

 5. EBYS’den gönderilen görevlendirme, duyurular, tebliğ-tebellüğ belgelerini çıkararak gerekli işlemlerini tamamlamak.

 6. Başhekimlik ve Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından istenen istatistiki bilgileri, form ve ses kayıtlarını çıkarmak ve göndermek.

 7. Aselsan sistemi ve ASOS programındaki sorunlara çözüm bulmak.

 8. Aylık verimlilik formunu hazırlamak.

 9. Başhekimliğe gelen tüm tutanakların gerekli inceleme, araştırma işlemlerini yaparak sonuçlandırıp arşivlemek.

 10. KKM Günlük Kontrol Formlarının doldurulmasını sağlayarak Başhekim ve Başhekim Yardımcısına göndermek.

 11. Eksik form veya plaka girişlerini tespit ederek ekipleri uyararak girişleri tamamlatmak.

 12. Günlük ASOS Programına atılan imzaları takip ederek giriş-çıkış imzalarının kontrol etmek.

 13. Telsiz çevrimi ile ASOS nöbet listesi arasında oluşan farkları Başhekimlik personel birimine bildirilmek.

 14. Her ayın ilk mesai günü Komuta Merkezi aylık performans hesaplamasını yaparak ve kalite birimine göndermek.

 15. Hastanelerin 5 günlük sorgulama formunu düzenli olarak doldurarak Müdürlüğe yazı ile göndermek.

 16. KKM ye yeni başlayan personelin ayrılış- başlayışlarını yapmak ve takip etmek.

 17. ASOS ve Aselsan programında problemli ve eksik vaka girişlerini kontrol ederek ekipleri vakalarını zamanında girmeleri konusunda uyararak girişlerin yapılmasını sağlamak.

 18. Her ay fatura kesilmeden önce sonlandırılan vakalarda yanlış müdahale girişi olup olmadığını kontrol ederek gerekli durumlarda düzeltme yapılmasını sağlamak.

 19. KKM ye yeni başlayan personelin ayrılış- başlayışlarını yapmak ve takip etmek.

 20. İzin/rapor durumlarında işlerin aksamaması adına birim personellerinin yapmış olduğu diğer görevleri de devam ettirmek.

 21. Sorumlular toplantısına katılmak ve alınan kararları Komuta personeline duyurmak.

 22. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

 

KKM Sorumlu Nöbetçi Hekimi

 1. 112 Acil Sağlık hizmetlerinin 24 saat süreyle kesintisiz sürdürülebilmesi ve idare edilmesi amacıyla hizmet kapasitesi, istasyon ve hastane sayısı fazla olan illerde komuta kontrol merkezinde nöbet tutmak üzere başhekim tarafından görevlendirilirler.

 2.  Mesai saatleri dışında, komuta kontrol merkezi danışman hekimlerinin, çağrı karşılayıcı ve diğer personelin nöbet süresince amiridir.

 3. Başhekim ve ilgili Başhekim Yardımcısının olmadığı durumlarda nöbeti süresince komuta kontrol merkezi ve istasyonlardaki işleyişin kurallara uygun ve aksatılmadan yürütülmesinden sorumludur. Başhekim ve ilgili başhekim yardımcısının yetkilerine sahiptir.

 4. Günün sorumlu hekimi her gün ASOS’ tan hastane yatak doluluk boşluk oranlarını, nöbetçi/ icapcı hekim durumlarının güncel olup olmadığını kontrol edip, teyit edecek, aksaklık olduğu yerde ilgili hastanenin mesai saatleri içerisinde bu işten sorumlu başhekim yardımcısı, mesai saatleri dışında ise hastane tarafından idari yönden yetkilendirilmiş hekim ile irtibata geçecektir.

 5. Komuta Kontrol Merkez ve istasyonlarda görev yapan nöbetçi personelin karşılaştıkları idari, teknik ve adli sorunlarına çözüm bulur, gerektiğinde üst amirlerini sırasıyla bilgilendirir.

 6. Hastaneler arası koordinasyon ve acil hasta sevk sistemini denetler, gerektiğinde müdahale eder, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) da alınan kararların uygulanmasını sağlar.

 7. Olağan dışı durumlar ve afetlerde başhekim adına olaya müdahale eder, gerektiğinde olay yeri yönetimini yerinde üstlenir, komuta kontrol merkezi ve istasyonların olağan dışı durum formlarını hazırlamasını sağlar, raporları onaylar. Üst amirlerini olayla ilgili sırasıyla bilgilendirir.

 8. Olayın niteliğine göre emniyet, itfaiye, AFAD gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurar, işbirliği yapar.

 9. SAKOM’ a bildirilmesi gereken olayları anında öncelikle üst amirlerine sırası ile sonrasında da Sağlık Bakanlığı SAKOM Birimine bildirimini yapar, vakaların sevk edildiği hastaneleri arayarak ASOS’ a olay yeri sorgulamaya giriş yapılmasını sağlar.

 10. İldeki merkeze bağlı tüm ambulansların takibini yapar gerektiği zaman ambulans görevlendirmelerini ve organizasyonunu sağlar.

 11. Başhekim ve ilgili başhekim yardımcısı tarafından görevlendirildiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlar.

 12. Acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için Başhekimce verilen diğer görevleri yapar.

 13. Üst yönetimin aranması gereken durumlar;

 • Nöbetçi sorumlu hekim, KKM ve istasyonlarda görev yapan nöbetçi hekimlerin ve yardımcı sağlık personellerinin karşılaştıkları idari, teknik ve adli sorunlarına çözüm bulmakla yükümlüdür. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve KKM’den sorumlu hekiminin olmadığı durumlarda nöbeti süresince Başhekim ve ilgili Başhekim yardımcısının yetkilerine sahiptir.

 •  Hastaneler arası koordinasyon ve acil hasta sevk sistemini denetler, gerektiğinde müdahale eder, acil sağlık hizmetleri koordinasyon komisyonu ( ASKOM ) da alınan kararların uygulanmasını sağlar, işleyiş sağlanamadığında öncelikle ilgili hastanenin mesai saatleri içerisinde acil servisten sorumlu başhekim yardımcısı, mesai saatleri dışında ise hastane tarafından idari yönden yetkilendirilmiş hekim ile irtibata geçecektir. Bu yollarla çözüm bulunamadığı durumlarda ilgili hastanenin başhekimi ile irtibata geçilip Başhekim düzeyinde de sorun çözülemediğinde İl Ambulans Servisi Başhekimi ve KKM’den sorumlu hekimi ile irtibata geçilecektir.

 • SAKOM’a bildirim yapılması gereken her olay vuku bulduğunda ivedilikle ilgili KKM Başhekim Yardımcısı veya Başhekim bilgilendirilecektir.

 • Oluşan herhangi ambulans kazasında ( maddi hasarlı+ yaralanmalı+ ölümlü kazalar) ilgili Başhekim yardımcısı veya Başhekim bilgilendirilecektir.

 • Acil Çağrı Merkezi ’nde oluşan yangın, sel baskını, elektrik kesintisi olduğu an jeneratör ve kesintisiz güç kaynağının devreye girmemesi durumunda ilgili Başhekim Yardımcısı veya başhekime bilgi verilecektir.

 • Kış şartları, coğrafi konum zorluğu gibi nedenlerle vakaya ulaşılmasında güçlük yaşanan durumlarda ilgili başhekim yardımcısı veya başhekime bilgi verilecektir.

 

KKM Nöbetçi Hekimi

 1. Komuta Kontrol Merkezinde işleyişin 24 saat kesintisiz sürdürülmesi için nöbet sistemi ile çalışırlar.

 2. Komuta Kontrol Merkezine gelen ve çağrı karşılayıcı personelce kendisine yönlendirilen acil çağrıları Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 19. Maddesine (Merkez, topladığı bilgiler ışığında, talebin acil sağlık hizmeti gerektirip gerektirmediğini değerlendirir. Değerlendirme yetkisi çağrıyı alan tabibe aittir. Tabip, talebin acil sağlık hizmeti gerektirmediğine kanaat getirir ise, talebi reddetme yetkisine sahip olup, bu takdirde talebin nasıl karşılanabileceğini bildirmekle de yükümlüdür.) göre değerlendirir.

 3. Hasta ve olay ile ilgili adres, telefon, kimlik bilgisi ve gerekirse hasta ve yaralı sayısı, olayın tipi ve oluş şekli hakkında bilgi alır. Bu bilgilerin kayıt altına alınmasını sağlar.

 4. Acil olarak değerlendirilen vakaları Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 20. maddesine göre yönlendirir. Çağrının geliş ve ambulans ekibine veriliş saatlerini kaydeder.

 5. Ambulans ekibi vakaya ulaşana kadar hasta, hasta yakını veya arayan kişiye gerektiğinde ilkyardım bilgileri verir.

 6. Ambulansın hasta veya olay yerine ulaşıp ulaşmadığını takip eder, ulaşma saatini kaydeder.

 7. Gerektiğinde emniyet, itfaiye, diğer çağrı merkezleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla hızlı bir iletişim kurar, işbirliği yapar.

 8. Ambulans ekibi tarafından hasta veya yaralının hastaneye sevkine karar verilirse Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 22. Maddesine (Ekip, nakle karar verir ise, nakil başlamadan merkez ile iletişime geçerek, gerektiğinde hastanın durumuna en uygun acil servis hakkında yönlendirme ister. Merkez, hizmet kapsamında yer alan acil servislerin o andaki kapasiteleri ışığında, ekibi yönlendirir. Merkez, yönlendirmeyi takiben, gerektiğinde acil servisi olay hakkında bilgilendirir. Nakil sırasında gerekli görülüyor ise, tıbbi müdahale sürdürülür. Nakil sırasındaki tıbbi müdahalenin yürütülmesi için, bilgi desteğine ihtiyaç duyulur ise, uygun kurum ve kuruluş ile merkez üzerinden veya iletişim imkânı var ise doğrudan temas kurar.) göre organizasyon yapar. Gerektiğinde Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekimini bilgilendirerek, desteğini ister.

 9. Merkeze bağlı çalışan tüm ambulansların takibini yapar, ambulans görevlendirilmesinde ve organizasyonunda yetkili ve karar vericidir.

 10. Olağan dışı durum ve afetlerde gelen ihbarlar doğrultusunda tüm ambulansların yönetim ve koordinasyonunu yapar. Olağan dışı durum formlarının doldurulmasını sağlar, üst amirlerini sırasıyla bilgilendirir, ilk ambulans ekibi olay yerine ulaşana kadar olay yeri yönetimini üstlenir. Olay yeri yöneticisi ve üst amirlerinden gelen bilgiler doğrultusunda hareket eder.

 11. Hastaneler arası koordinasyon ve acil hasta sevk sistemini işletir, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) da alınan kararları uygular.

 12. Beyaz Kod Algoritmasında belirtildiği şekilde ekibin şiddete uğraması sonucunda nöbet sonrası tutanak tutularak Başhekimliğe bildirilmelidir.

 13. Çağrı karşılayıcı personelin nöbet süresince amiridir, çalışmalarını denetler.

 14. Hizmetin etkin sunumu için her türlü bilgi, doküman, donanım ve iletişim sistemlerini kullanır, kullanılmasını sağlar.

 15. Acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için Başhekimce verilen diğer görevleri yapar.

Komuta Kontrol Merkezi Çağrı Karşılayıcı Sağlık Personeli

 1. Komuta Kontrol Merkezinde işleyişin 24 saat kesintisiz sürdürülmesi için nöbet sistemi ile çalışırlar ve konusunda eğitim almış sağlık personelidir.

 2. Komuta Kontrol Merkezine gelen telefon çağrılarını uygun bir şekilde karşılar. Sağlıkla ilgili çağrıları komuta kontrol merkezi hekimine aktarır.

 3. Hizmetin etkin sunumu için her türlü bilgi, doküman, donanım ve iletişim sistemlerini kullanır, kullanılmasını sağlar.

 4. Hasta ve olay ile ilgili bilgileri kayıt altına alır. Gerektiğinde bu bilgileri komuta kontrol merkezi hekiminin bilgisine sunar.

 5. Ambulansların takibi ve görevlendirilmesinde komuta kontrol merkezi hekiminin bilgisi dahilinde görev yapar.

 6. Vaka sonlandırırken vaka bilgilerinin eksiksiz doldurulup kapatılmasını sağlar.

 7. Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekimi ve Komuta Kontrol Merkezi Hekimi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

112 KKM Nöbetçi Personeli Tarafından ASOS’ta Yapılacaklar

Nöbete Başlangıcında;

 1. Tüm personel tarafından nöbete başlama imzaları en geç saat 10.00’ a kadar atılacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı imza atılamaması ya da geç imza atılması durumunda geç atma sebebi açıklamalar kısmına yazılarak tutanak tutulacak olup ilgili tutanak hafta içleri İnsan Kaynakları Birimine hafta sonları ise 112 KKM ye fakslanacaktır ve asılları 3 iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Birimine elden ulaştırılacaktır. Elektrik kesintisi ya da faksın çalışmadığı durumlarda ilgili birim aranarak telefonla bilgi verilecektir.

 2. Tüm personel tarafından Sağlık Bakanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü/İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından gönderilen duyuru ve mesajlar okunacak ve okundu olarak işaretlenecektir. Tüm personel kendisine ya da istasyona gönderilen duyuru veya mesaj içeriğinden sorumludur.

 3. Ekip sorumlusu tarafından bir önceki nöbetçi ekipten kalan son 1 saate ait vakalarda sorun var ise ekip sorumlusundan bilgi alınacak ve gereği yapılacaktır.

Nöbet Sürecinde;

 1. Nöbet ya da mesaiden Başhekimlik izni dâhilinde herhangi bir sebepten dolayı ayrılmak zorunda kalan ekip personeli çıkış imzasını atacaktır.

 2. Nöbet Ekibi tarafından nöbet durumları ekranından tüm 112 nöbetçi personelinin imza takibi yapılacaktır.

 3. İstasyonlarda ve 112 KKM de fazla mesai izni kullanan personel var ise ilgili personel Ekip Sorumlusu tarafından Nöbet Durumları ekranından pasife çekilecektir.

 4. Tüm personel tarafından İstasyon ve dış kurum vakalarının takibi yapılacak ve nöbet sona ermeden sisteme girişlerinin yapılması sağlanacaktır.

 5. Ekiplere vaka açılırken bölge içi-bölge dışı kentsel-kırsal bilgileri doğru girilecektir.

 6. Tüm personel tarafından vakalar kapatılmadan önce taratılan vaka formu ile sisteme girilen vaka formu kontrol edilecek ve eşleşmemesi ya da okunaklı olmaması durumunda ilgili istasyon uyarılarak gerekli düzeltmeyi yapması sağlandıktan sonra vaka sonlandırılacaktır. Hata yapmakta ısrar eden ve gerekli düzeltmeyi yapmayan personel hakkında tutanak tutulacak olup ilgili tutanak ivedilikle Başhekimliğimize iletilecektir.

 7. Nöbet sırasında her hangi bir olay meydana gelmesi durumunda sistem Olay Bildirim Formu doldurulacak ve ilgili birim ile birlikte 112 KKM telefonla bilgilendirilecektir.

 8. Tüm personel tarafından Sağlık Bakanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü/İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından gönderilen duyuru ve mesajlar okunacak ve okundu olarak işaretlenecektir. Tüm personel kendisine ya da istasyona gönderilen duyuru veya mesaj içeriğinden sorumludur.

 

Nöbet Bitiminde;

 1. Tüm nöbetçi personel tarafından çıkış imzası atılacaktır.

 2. Her hangi bir arızadan dolayı son 1 saate ait vakalardan girilemeyen vaka olması durumunda Ekip Sorumlusu tarafından ilgili vakaların girişinin yapılması için nöbeti devralan Ekibin ekip sorumlusuna bilgi verilecektir.

 3. Tüm personel tarafından Sağlık Bakanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü/İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından gönderilen duyuru ve mesajlar okunacak ve okundu olarak işaretlenecektir. Tüm personel kendisine ya da istasyona gönderilen duyuru veya mesaj içeriğinden sorumludur.