Eğitim Brimi
08 Şubat 2021

Eğitim Birimi


Eğitim Sorumlusu

 1. Başhekim ve ilgili Başhekim Yardımcısına karşı sorumlu olmak

 2. Göreve yeni başlayan personelin genel uyum eğitimi ve bölüm eğitimi almasını sağlamak.

 3. Uyum eğitimi için rehber harlayıp, güncel tutulmasını sağlar.

 4. Komuta Kontrol Merkezi personelleri için;

  • Çağrı karşılama eğitimi

  • Çağrı değerlendirme eğitimi

  • SKS kapsamında belirtilen eğitimler

 5. Ambulansta görevli sağlık çalışanlarına;

 6. Ambulans sürücüleri için;

  • Temel İlk Yardım eğitimi

  • Ambulans Kullanım ve Bakımı eğitimi

  • Hasta mahremiyeti eğitimi

  • SKS kapsamında belirtilen eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.

  • Yeni alınan veya değişen tıbbi cihazların tanıtımını yapar ya da tanıtılmasını sağlamak.

 7. Halk eğitimleri, broşür,  afiş, tanıtım filmleri, web sitesi, pano ilanları, stant çalışmaları,okul eğitimleri  gibi yollarla toplumun 112 Acil Sağlık Hizmetleri konusunda bilgilendirilmesini sağlamak.

 8. İstasyonlara gereğinde yerinde eğitim vermek.

 9. ASOS ta yıllık eğitim planları yapmak ve bu eğitimler için bölge ve bakanlık onaylarını almak.

 10. Eğitimleri planlayıp, katılımcı listesini çıkarmak.

 11. ASOS programına personelin almış olduğu tüm eğitimlerin girişinin yapılmasını sağlar ve takip eder.

 12. Eğitim dokümanları oluşturur ve bu dokümanları ASOS tan yayınlamak.

 13. İzin/rapor durumlarında işlerin aksamaması adına birim personellerinin yapmış olduğu diğer görevleri de devam ettirmek.

 14. EBYS üzerinden birime gelen-giden evrakların takibini ve yazışmaların takibini yapmak.

 15. Başhekim ve Başhekim yardımcısı tarafından verilecek birim ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

 • Temel Modül eğitimi

 • Travmve Resüsitasyon eğitimi

 • Erişkin İleri Yaşam Desteği eğitimi

 • Çocuk İlerYam Desteği eğitimi

 • Geliştirme modül eğitimlerinin (Ambulans Ekipleri Standardizasyonu eğitimv.b)

 • SKS kapsamında belirtilen eğitimler yapılmasını sağlamak.

Eğitim Sekreteryası

 1. Birim sorumlusuna karşı sorumlu olmak.

 2. Eğitim sonunda katılım belgelerini teslim etmek.

 3. Yapılan eğitimlerle ilgili dosya veya doküman hazırlar.

 4. Eğitimlerin katılımcı listesi ile ilgili İnsan Kaynakları Birimiyle görüşür listenin son halini oluşturup, olur için göndermek. Eğitime katılacak tüm personellerin bilgilendirilmesini sağlar.

 5. Bölge eğitim merkezinin istediği verileri hazırlamak ve göndermek.

 6. ASOS ta yıllık eğitim planları yapmak ve bu eğitimler için bölge ve bakanlık onaylarını almak.

 7. ASOS programına personelin almış olduğu tüm eğitimlerin girişinin yaparak ve takip etmek.

 8. Dönemsel istatistikleri hazırlamak.

 9. Arşiv İş ve İşlevlerini yürüterek, evrak dosyalama, kayıt ve diğer iş ve işlemlerini yürütür.

 10. EBYS yi aktif kullanarak, birimine gelen tüm yazışmaların takibini ve dosyalanmasını sağlamak.

 11. İzin/rapor durumlarında işlerin aksamaması adına birim personellerinin yapmış olduğu diğer görevleri de devam ettirmek.

 12. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.